Yeni Anayasa İle İlgili düşünceler

Orman deyince bir ekosistemi anlamak gerekli olduğunu düşünerek; "orman bünyesinde barındırdığı bitki örtüsü, toprak ve hayvanlarıyla bir bütündür" ifadesi yer almalıdır. Ormancılık teşkilatlarının toprak çalışmaları, flora ve fauna ile ilgili çalışmalara bir atıf yapılmış olabilir. Ekosistem bütünlüğü içinde çalışılmalıdır.

Diğer yandan orman köylüsü yerine büyükşehir kanununa uyumlu olarak kırsal bölge denilebilir (kanunen kırsal bölge ne demek?) Nüfusun çoğunluğu şehirlerde yaşadığı düşünülürse herkese hitap eden bir kelimeyle ifade edilebilir. Ormanları yakma, yangın, rant sağlama, kiralama (tahsis) gibi sorunlar üzerinden düzenlemeler yerine ihtiyaçlara odaklanmak yerinde olacaktır ki zira orman kırsal kalkınmanın anahtarıdır. Diğer yandan "millet ormancılığı" kelimesi de böylece altı doldurulmuş olabilir. Ormanlar, kırsal kalkınmanın lokomotifidir.

Türkiye'de Kalkınma, Maliye ve Ekonomi Bakanlıklarının birleştirilmesinin dahi düşünüldüğü günümüzde Tarım Orman Çevre Bakanlıklarının birleşmesi yada daha farklı bir yapının oluşması muhtemeldir. Tarım Orman ve Çevre Şehir İklim konularında ortak çalışma kültürüne hitap edecek bir ormancılıkla ilgili ifadelere yer verilmelidir. entegre çalışmak çok önemlidir.

Ormancılıkla ilgili UNFF aracılığıyla Uluslararası Orman Sözleşmesi kabul edilmesi muhtemeldir. BM nezrinde imzaya açılacak bu bu sözleşme İklim Değişikliği Sözleşmesi, Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi, Biyoçeşitlilik sözleşmesi gibi bir anlam kazanacaktır. Kısacası Sözleşmelerden 4. kardeş geliyor.

Yaptırımları olması açısından bu sözleşmeye uyumlu bir mevzuat hazırlanabilir.Yorum Gönder

0 Yorumlar