Havza Rehabilitasyon Projelerininin Uygulanmasında Yeni Araçlar

Doğa başta olmak üzere çevre, orman, toprak, tarım, çölleşme, biyo çeşitlilik gibi konular için gençleri daha çok bilgilendirmek ve doğa ile bütünleşik bir hayat yaşamalarını sağlamaktır. Doğada kaybolan en önemli tür "insanoğlu" olduğunu kabul etmek gerekmektedir.

Toprağımız ve orman kaynaklarımız bize sundukları mal ve hizmetlerle geçmişimizi ve geleceğimizi şekillendirmeye devam etmektedir. Gençler ve kendini genç hissedenler ile daha çok kurumla (kamu kurumu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları...vs) doğada kaybolan neslimizi devam ettirmeliyiz. Bu yüzden kırsalda halen yaşayan halkı ve geleceğin teminatı geçlerimizi unutmamak gerekir. Onlar için kırsal kalkınma çalışmalarını çok önemsiyorum. Bu anlamda 2 konuyu ele almak istiyorum.

Sertifikalandırma ve Coğrafi İşaretli ürünler piyasasını daha çok önemsemeliyiz. Kırsal Kalkınma çalışmalarında daha çok Coğrafi İşaretli Ürün olması ve orman kaynaklı ürünleri sertifikalandırmak için girişimleri desteklemeliyiz.

Projelerle sertifikalandırma ve Coğrafi İşaretli Ürüne namzet ürünün daha çok üretilmesini teşvik vermeliyiz. Havza Rehabilitasyon Projeleri ile Coğrafi İşaretli Ürün tescilini de önemsemeliyiz.

Havza Rehabilitasyon Projelerinde "kooperatif, dernek, muhtarlık, firma, üniversite...gibi kurum ve kuruluşlardan gelecek projeleri kabul etmeye yönelik destek sağlanabilir. Havza Rehabilitasyon Projelerinde ortaya çıkan planın içindeki ihtiyaçları destekleyecek mekanizmalar kurulmalı ve kurulu olan mekanizmalara yönlendirmelidir.

Havza Rehabilitasyon Projesi planını ele alan kooperatif, dernek, muhtarlık, firma, üniversite, kurum...vs projedeki ihtiyacı projelendirmeden geri kalmamalıdır. Bu planlardan kırsaldaki halka yönelik çok güzel projeler çıkabilir. Havza Rehabilitasyon Projelerinin hem uygulanması ve hem de etkisini arttıracak bir uygulamadır.


Yorum Gönder

0 Yorumlar