Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu (2018) Notları


Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından düzenlenen “4.Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu” Bursa’da gerçekleşti. ÇEM Genel Müdürlüğümüz adına Orman Yüksek Mühendisi Mustafa Çetin katılım sağladı.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir tarafından Endüstriyel ve Yerli Bir Ürün Olarak Reçine Potansiyelimiz konusunda sunum yaptı. “Nuhun gemisi (M.Ö. 4100) dahil Mezapotamya’da kompozit malzemelerde; Orta Asya’da Moğol oklarında (M.Ö. 1200) ve Mısırda mumyalarda reçine kullanuıldığı bilinmektedir. Diğer yandan gemicilikte, tıp, sağlık, içecek ve koku imalatında, aydınlanma, ateş, silah yapımında reçine kullanılmaktadır.” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGAM,) Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümünden Prof.Dr. İbrahim Çakmak Ekolojik-Organik Ve Tıbbı Arıcılık Ve Orman Arazileri konusunda sunum yaptı. "Toplamda arı nüfusunun 8 milyon iken hedefin 10 milyon arıya ulaşmak olduğunu ve apiterapi ve apiturizmde mesafeler kaydedilmesinin hedeflendiğini" ifade etti. "Bu yüzden projelerde davulga, lavanta, püren, kekik, adaçayı, biberiye… gibi bitkilerin tercih edilidir" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Orman Ürünleri ve Hizmetleri Daire Başkanı Emin Şimdi açılış konuşmasında Orman Genel Müdürlüğünün "Odun Dışı Orman Ürünleri ve Hizmetleri" ile ilgili yapmış olduğu çalışmaları sundu. Dünya defne ihracatının yüzde 90'ının Türkiye'nin tekelinde olduğunu aktaran Şimdi, "Avrupa, bizden alıp işliyor ve bize geri gönderiyor. İlaç, kozmetik ürünleri, parfüm yapıyorlar. Bu potansiyelimiz, akademisyenler, özel sektör ve bürokratların dokunuşlarıyla çok daha iyi hale gelecek. Planlı bir üretim, kontrol altında yurt içi ve yurt dışına pazarlama noktasında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dünyada 27 arı ırkı var. Bunların 5 tanesi Türkiye'ye özgü. Türkiye, bal üretiminde kovan bakımından dünyada 2-3. sıralarda olmasına rağmen buradan yeterince gelir elde edemiyor. Çünkü markalaşıp sağlam ve kaliteli bir markayla piyasaya çıkamıyoruz." Dedi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın sempozyum açılışında yaptığı konuşmada “Bursa’da Defne, Ihlamur, Kestane, Adaçayı ve Fıstıkçamı gibi değerli ürünlerin bulunduğunu. Türkiye ile birlikte Bursa’nın da potansiyelini ortaya çıkaracak, özellikle defne ve ıhlamur gibi ürünlerden elde edilecek katma değeri arttıracak çalışmalarımız var. Karacabey ve Mustafakemalpaşa bölgemizdeki defne ve ıhlamur üretimiyle dünya pazarından daha fazla pay almak istiyoruz. Dağ yöresindeki kekik üretimine sulu tarıma gerek duymayan lavanta eklendi ve hızla da yayılıyor. Kestel’in dağlık bölgesindeyse ahududu var. Faydalanmanın düzenlenmesi ve sürdürülebilir yönetimin planlanması için gerekli tüm arazi envanter ve planlama çalışmalarının tamamlandığını. Bozuk makilik alanlarda biyolojik çeşitliliği koruyarak defne lehine iyileştirme çalışmaları, yol ihtiyacı bulunan sahalara da 33 km yeni orman yolu yapıldığını. Rehabilitasyon ve yeni yol çalışmaları tamamlandığında yıllık 34.000 ton yaş defneyaprağı üretiminin hedeflendiğini" söyledi.


İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünden Orman Mühendisi Erhan KILIÇ Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı’da Odun Dışı Orman Ürünleri sunumunda Osmanlı’da Odun Dışı Orman Ürünlerinin Savunma, deri dokuma ve TAB amaçlı kullanımının dikkat çektiğini ifade etti.

Genel Müdürlüğümüz adına katılan Orman Yüksek Mühendisi Mustafa Çetin, Orman Ekosisteminin “Sektöre Ve Topluma Sunduğu Ürün, Hizmet Ve Dışsallıklar” konulu bir sunum yaptı. Dışsalliklar konusunda YL tezi ardından Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları Projesi Kapsamında Potansiyel Ekosistem Hizmetleri üzerinde çalıştıklarını ifade etti. “Topografik haritalar, orman amenajman haritaları, korunan alan haritaları, orman amenajman planı verileri ve çiftçi veri tabanı gibi konumsal veri tabanı yerel birimlerden toplanmış ve potansiyel ekosistem hizmetlerini tanımlamak ve listelemek üzere analiz edilmiştir. Dört pilot alanda orman alanları, meralar, sulak alanlar ve tarım arazileri olmak üzere 4 arazi kullanım türü için çalışma yürütülmüştür.” dedi. Kurumsal olarak bu tür sempozyumlarda yer alarak sektör ve konularla iletişim halinde olma çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.    
Yorum Gönder

0 Yorumlar