Okul Öncesi Dönem ve Önemi

Okul Öncesi Dönemin Önemi

Bireyin doğumundan itibaren temel eğitime başladığı zamana kadar olan dönemi kapsayan okul öncesi dönem çocukların fiziksel, bilişsel, duyuşsal ve dilsel gibi gelişim alanlarının bütüncül olarak desteklenmesinde büyük öneme sahiptir. Penfield ve Roberts (1959) tarafından ortaya konulan kritik dönem varsayımında çocuğun beyin gelişiminde sinir hücreleri arasındaki esnekliğin yaş ilerledikçe azalmaya başladığı buna bağlı olarak öğrenimin zorlaştığı ileri sürülmüştür.  Bloom’un bilişsel gelişim konusunda yaptığı araştırmada bireyin 17 yaşına kadar olan bilişsel gelişiminin %50’sinin 4 yaşına kadar, %30’nun 4-8 yaş arasında ve %20’sinin 8-17 yaşına kadar oluştuğu ortaya konmuştur. Bu görüşler doğrultusunda çocuğun doğduğu günden itibaren tüm gelişim alanlarının bilinçli bir şekilde desteklemek onun ilerideki yaşamının temellerinin sağlıklı bir şekilde biçimlendirilmesi açısından önemlidir.

Okul öncesi dönemde çocuğun, başta bilişsel gelişimi olmak üzere, tüm gelişim alanlarının üst düzeyde olması, sınırsız hayal gücü ve yaratıcı potansiyeli, yeni olanı keşfetmeye hazırbulunuşluğu, merak etme gibi özellikleri bu dönemin önemini artıran faktörlerdendir.

Söz konusu olan çocuğu, onun en temel ihtiyacı olan oyun kavramından bağımsız düşünmek mümkün değildir. Dünyanın neresinde ve hangi ortamda olursa olsun çocuk her zaman oyun oynar. Oyun fiziksel ya da zihinsel bir etkinlik olup, oynayana keyif veren bir süreçtir (Le Petit Robert, 1981). Caillois (1995) oyunun, gönüllü olarak gerçekleştirilen, mekân ve zaman sınırları içerisinde belirlenmiş, serbest ve belirsiz, kurallaştırılmış, uydurulmuş etkinlikler olduğunu belirtmiştir. Kapp (2012) oyuna detaylı bir bakış açısı kazandırarak oyunu; sistem, meydan okuma, gerçek duruma benzerlik, oyuncular, etkileşim, kurallar, dönüt, ölçülebilir sonuçlar ve duygusal tepkileri bünyesinde barındıran etkinlikler olarak tanımlamaktadır.

Kaynakça

1.    Caillois, R. (1995) Man, Play and Games, University of Illinois Press, ABD.

2.   Kapp, K. M. (2012) The Gamification of Learning and Instruction: Case-Based Methods and Strategies for Training and Education. New York: Pfieffer: An Imprint of John Wiley & Sons.

3.      Penfield, W., & Roberts, L. (1959). Speech and Brain Mechanisms. Princeton University Press.

4.      Rey-Debove, J. ve Rey, A. (1981). Le Nouveau Petit Robert. Paris: Dictionnares Le

Robert.

Yorum Gönder

0 Yorumlar