Orman Okulları İçin İlke ve Kriterler

Bu ilke ve prensipler neredeyse on yıllık bir çalışmayla nihayete ermiştir. İngiltere’deki Orman Okulu ve Açıkhava öğrenme ortamı geliştiricileri olan Açık Hava Öğrenme Enstitüsü (The Institute for Outdoor Learning-IOL) ve Orman Okulu Derneği (Forest School Association-FSA) ortaklığında web sayfasında yayınlanmıştır;

Orman Anaokulları için uluslararası kabul görmüş 6 ilke ve 25 kriter belirlenmiştir. Buna göre;

İlke 1:  Orman okulu, tek seferlik bir geziden ziyade, doğal bir ortam veya ormanlık alanda gerçekleştirilen sık ve düzenli ziyaretlerden oluşan uzun vadeli bir süreçtir. Planlama, adaptasyon, gözlem ve gözden geçirme orman okulunun tamamlayıcı elemanlarıdır.

• Orman Okulu, mümkünse farklı mevsimleri de içeren uzun bir süre boyunca, aynı öğrencilerden oluşan bir grupla en azından iki haftada bir kez olmak üzere düzenli olarak gerçekleştirilir.

• Orman Okulu programı, yapılan gözlemlere ve öğrenciler ile uygulayıcıların işbirliğine dayanan bir yapıya sahiptir. Bu yapı, öğrenme sürecinin aşamalarını açık bir şekilde göstermeye olanak sağlamalıdır.

• Her programın başlangıç ziyaretleri, fiziksel ve davranışsal sınırları belirler ve gelecekteki programların geliştirmesinde kullanılacak ilk gözlemleri yapma olanağı sağlar.


İlke 2: Öğrenci ve doğa arasındaki ilişkinin gelişimini desteklemek için orman okulu, ormanlık ya da ağaçlandırılmış bir alanda gerçekleştirilir.

• Orman okulu için ideal ortam ormanlık alanlardır fakat içinde birkaç ağacın bulunduğu pek çok alan da iyi bir orman okulu uygulamasını destekleyecek ortamı sağlayabilir.

• Ormanlık alanlar orman okulu programının ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için idealdir, keşfedilecek ve araştırılacak bir çevre, bir alan sağlarlar.

• Bir orman okulu programı sürekli olarak çevreye olan etkisini izler ve arazi sahibi veya yöneticisi ile kararlaştırılan sürdürülebilir bir alan yönetimi planı çerçevesinde çalışır.

• Orman okulu; çalışanlar, öğrenciler ve toplumun daha geniş kesiminde çevreyle ilgili olarak sürdürülebilir ve uzun vadeli davranış ve tutumların gelişebilmesi için doğa ile kurulan ilişkinin, düzenli kişisel deneyimler aracılığı ile beslenebilmesini amaçlar.

• Orman okulu; ilham kaynağı olarak, yeni fikirler üretmek için ve içsel motivasyonu desteklemek için doğal kaynakları kullanır.


İlke 3: Orman okulu; kendini çabuk toparlayabilme becerileri, özgüven, bağımsızlığını teşvik ederek katılımcılarının bütüncül (fiziksel, sosyal, bilişsel, dilsel, duygusal ve ruhsal) gelişimini desteklemeyi amaçlar.

• Orman okulu, mümkün olduğunca, orman okulunda yaşanan deneyimlerle ev, iş ve/veya okulda yaşanan deneyimler arasında bağlantı kurmayı amaçlamaktadır.

• Orman okulu programı, mümkün olduğunda, öğrencilerin fiziksel, sosyal, bilişsel, dilsel, duygusal ve ruhsal yönlerini geliştirmeyi hedeflemektedir.


İlke 4: Orman Okulu; öğrencilerine, ortama ve kendilerine uygun, hesaplanmış riskler alma imkânı sunar.

• Orman okulu olanakları, bireyin doğuştan gelen motivasyonu, pozitif davranışları ve/veya ilgi alanları üzerine tesis edilir.

• Orman okulunda, araç gereçler ve ateş sadece öğrenciler bu araçları kullanmak için yeterli olarak değerlendirildiğinde ve gerekli risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra kullanılır.

• Herhangi bir orman okulu deneyimi öncesi öğretmen ve öğrenci işbirliği ile öğrencinin gelişim aşamasına uyarlanmış bir Risk-Fayda analizi gerçekleştirilir.


İlke 5:  Orman Okulu, mesleki yönünü sürekli geliştiren orman okulu uygulayıcıları tarafından çalıştırılır.

• Orman okulu, en az 3. Seviye Orman Okulu yeterliliğine sahip nitelikli orman okulu uygulayıcıları tarafından yönetilir.

• Yetişkin sayısının öğrencilere oranı oldukça fazladır.

• Orman okuluna düzenli olarak yardımcı olan uygulayıcı ve yetişkinler; çocuklar, gençler ve savunmasız insanlarla birlikte çalışmaya uygun olup olmadıklarına dair ilgili kontrollere tabidirler.

• Öğretmenlerin, pediatrik (mümkünse) ve açık alanlarda uygulanabilecek güncel ilk yardım eğitimi sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

• Orman okullarında, orman okulunun işleyişine ilişkin talimat ve yönergeleri içeren ve çalışan ve gönüllülerin görev ve sorumluluklarını belirleyen gerekli dokümantasyon bulunur.

• Orman okulu yöneticisi derinlikli düşünebilen, dikkatli bir uygulayıcıdır, kendini de öğrenci olarak görür.


İlke 6: Orman okulu gelişim ve öğrenme için bir dizi öğrenci merkezli süreç (çocuk katılımı) kullanır.

• Orman Okulu, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap veren öğrenci merkezli pedagojik yaklaşım kullanılır.

• Uygulayıcı, programı hazırlarken dikkatli planlama yapabilmek, uygun diyaloglar ve sağlam bir etkileşim kurabilmek için pedagojiyi kullanır.

• Oyun ve seçim, orman okulu öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır ve oyun orman okulunda öğrenim ve gelişim için hayati olarak kabul edilmektedir.

• Orman Okulu, tüm öğrenme sürecinde yapılacak tercihler ​​ve eğilimler için bir hareket noktası sağlar.

• Öğrenci ve uygulayıcıların kazanımlarını değerlendirebilmelerini, duygusal zekâlarını geliştirebilmelerini ve gelecek için plan yapabilmelerini sağlayan bir değerlendirme yapılması uygulaması her ziyaretin özelliğidir.

• Uygulayıcı gözlemi, orman okulu pedagojisi için önemli bir unsurdur.  Gözlemler, orman okulunda temeli kurmayı sağlar ve deneyimleri öğrenmeyle ve gelişmeyle ilişkilendirir.


Başlık ekle

Kaynak; Anonim, (2011) İngiltere Orman Okulları Topluluğu, http://www.forestschoolassociation.org/full-principles-and-criteria-for-good-practice/, Çeviri: Ümit Kurt ve Melike Funda Müftüoğlu. İstanbul.

Yorum Gönder

0 Yorumlar