10 Adımda Atıksu Arıtma Süreci

Evlerimizde içme suyuna erişim olağandışı bir şey değil. Duş alıyoruz ve su akıyor. Bir tuvalet kullanıyoruz ve tüm insan atıkları boru hattından karanlığa akıyor. Bulaşıkları yapıyoruz ve bulaşık sabunu ile birlikte su mutfak lavabo giderinde kayboluyor. Suyun nerede bittiğini ve sonrasında kullanılan suya ne olduğunu hiç düşündünüz mü?

Çoğunlukla, bunun bizi ilgilendirmediğine inanıyoruz. En azından atık su arıtmayı düşünmeye başlayana kadar. AAT ile ilgileniyorsanız, burası sizin için doğru yer.

Özetle atıksu arıtma işleminin AAT'nin kapılarından girmesinden kullanım suyuna dönüşmesine kadar olan süreci anlatmaya çalışacağım.

Ama önce ilk şeyler. Birkaç temel tanımla başlayalım. 


Atıksu Nedir?

Evsel, endüstriyel, tarımsal ve tıbbi veya nakliye faaliyetlerinden kaynaklanan su kullanılır. Kullanılmış su kalitesi, bileşimi ve/veya sıcaklığı değiştiğinde atık su haline gelir.
Ancak, atık su, balık yetiştiriciliği için havuzlardan veya rezervuarlardan salınan suyu içermez.

 Atıksu Türleri

Atık su iki ana gruba ayrılabilir:

Kanalizasyon suyu , evlerde kullanılan tüm atık sulardır (örneğin tuvalet, duş veya lavabolardan kaynaklanan).

 Endüstriyel atık su , üretim, endüstriyel ve ticari faaliyetlerden kaynaklanır ve kanalizasyon suyundan farklı bir kimyasal bileşime sahiptir.

Geniş anlamda, belediye kaynaklı belediye atık sularını ayırt edebiliriz. Kanalizasyon suyu, endüstriyel atık su ve genel kanalizasyondan akan emilmemiş yağmur suyu oranları farklıdır.


 Atıksu Arıtımını baştan sona kadar anlatan başarılı bir animasyon çalışması şöyle;

Atıksu Arıtma Tesisleri Nasıl İşliyor?
10 Adımda Atıksu Arıtma Süreci:

1. İlk olarak atık su, rögar büyüklüğündeki ana kanalizasyon sisteminden yerçekimi ile AAT'ye boşaltılır . Bu büyüklükteki nesneler, şiltelerden ıslak mendillere, ağaç dallarından hırsızlar tarafından delillerden kurtulmak için atılan cüzdanlara kadar hayal bile edemeyeceğiniz nesneler AAT'lere ulaşıyor.

2. İlk mekanik aşamaya ön işlem veya daha doğrusu fiziksel arıtma denir.

Su, kumu sudan ayırmak için çakıl odasından akar. Daha sonra çakıl, çöplükte bertaraf edilir. Su, atık sudan büyük nesneleri çıkarmak için kullanılan çubuk eleklere daha da ulaşır. Önce kaba elekler, ardından kibrit, sigara izmariti veya sindirilmemiş yiyecekler gibi daha küçük nesneleri uzaklaştıran ince elekler gelir.

3. Büyük nesnelerin uzaklaştırılmasından sonra, atık sudan kum çıkarılacaktır. Çakıl odasına benzer şekilde kum odası da kumun oturmasını sağlar. Daha sonra kum tanktan çıkarılır ve çöplükte bertaraf edilir. Yüksek kirlilik nedeniyle ne çakıl ne de kum yeniden kullanılamaz.

 4. Bir sonraki çökeltme aşaması, atık suyun "ön çökeltme havuzlarına" aktığı veya teknik terimle birincil çökeltme tanklarına aktığı birincil arıtma olarak adlandırılır .

Su, tankın tabanındaki hazneye doğru sürülür. Hazne kolu tankın etrafında 4cm/s hızla hareket eder. Arıtılmış su kenarlara doğru akar ve akış hızından daha yüksek çökelme hızına sahip partiküller tankın dibine çöker.

Bu, birincil ön arıtmanın bittiği ve ikincil atıksu arıtımının başladığı noktadır. Birincil arıtmadan sonra atık su kirlilik seviyesi %60'a düşer.

5. Biyolojik arıtma olarak da adlandırılan ikincil arıtma , doğal süreçlere dayanmaktadır. AAT'ler kirleticileri, özellikle biyolojik olarak parçalanabilen organik maddeleri, karbon ve fosforu tüketen bakterileri kullanır. 

Ölü bakteri ve organik kalıntılar daha sonra çamura dönüşür.

6. Biyolojik aşamada, fazla çamur (yani fazla bakteri) dışarı pompalanır ve çökeltme tanklarından önce taşınır. Burada çamur çökelir ve ileri arıtma için çürütme tanklarına taşınır.

7. Çürütme tanklarında çöktürme tanklarından pompalanan çamur ısıtılır ve karıştırılır. Daha sonra, atık su arıtma tesislerinin örneğin elektrik ve termal enerji üretimi için yeniden kullanabileceği çamurdan çürütme işlemi sırasında biyogaz üretilir .

8. Çamur çürütme optimal seviyeye ulaştığında , depolama tanklarında ikinci çürütme aşaması gerçekleşir. Burada su, yarı katı çamurdan ayrılır ve ileri arıtma için geri taşınır, kalan yarı katı ise mekanik susuzlaştırmaya tabi tutulur.

9. En uygun dereceye kadar sindirilen ve susuzlaştırılan çamur, sonunda çöplükte bertaraf edilir. Yaklaşık bir ay içinde çamur yeterince kurutulur ve olgunlaşır. Tarım standartlarına uygun olduğu takdirde , endüstriyel bitkilerin gübrelenmesinde tekrar kullanılabilir.

10. Atıksu arıtmanın son adımı, servis suyunun derinlemesine incelenmesidir. Bu denetimin amacı, kirlilik seviyesini analiz etmek ve arıtılmış suyun evsel ve/veya endüstriyel amaçlar için tahliyesini veya yeniden kullanımını tanımlayan en yüksek standartlarla uyumlu olmasını sağlamaktır.

Atık su arıtımı, kesinlikle nitelikli uzmanların çalışmasını gerektiren kamusal amaca sahip zor bir süreçtir.

Atık su arıtımı ile ilgileniyorsanız veya rehberliğe ihtiyacınız varsa, benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size memnuniyetle ve profesyonelce tavsiyede bulunmaya çalışacağım.

Yorum Gönder

0 Yorumlar