Akdeniz Gençlik Diyaloğu

7. Akdeniz Orman Haftası 21-25 Mart 2022 tarihleri ​​arasında Kemer Limak Limra Otel'de “Akdeniz nesilleri için ormanları ve ekosistemleri restore etmek” temasıyla gerçekleştirildi. Bu iki yılda bir düzenlenen etkinlik, Akdeniz ormanlarıyla ilgili önemli konularda diyalog için ortak bir bölgesel platform sağlayarak tüm Akdeniz orman paydaşları arasında işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Akdeniz Orman Haftası ve SilvaMed Toplantısının gençler forumuna katıldık (Bilidriler; https://aifm.org/en/home/). Tunus Orman Müdürlüğü'nün adaylığının ardından, 2024 yılında Tunus'ta  8. Akdeniz Orman Haftası'nın düzenlenmesi gerekiyor. Yine Tunus'da Gençlik Forumu'nu düzenleyeceğiz.

Google Sunu uygulamasını kullanarak beraber sunum hazırladık ve genel kurulda sunuldu.. 25 ülkeden 41 genç beraber çalıştık. Ülkemizin ve Yeşil Orman Okulu'nun gençlik çalışmalarını aktarma fırsatı bulduk. Bildiğiniz gibi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, BM Türkiye, UNICEF ve Doğa Koruma Merkezi işbirliğiyle gençler İklim Değişikliği Şurası öncesinde çevrimiçi platformlarda bir araya geldiler. 81 ilden 209 üniversiteden temsilciler Şura’da gençlik oturumuna katıldılar ve hazırladıkları Gençlik Bildirgesini paylaştılar. Bu arada MEB Talim Terbiye Kurulu Şubat ayında yaptığı değerlendirme sonucu 6, 7 veya 8. sınıflar için  Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği Dersi'ni Öğretim Programına eklediğini unutmayalım.

Bildiğiniz gibi daha öncesinde 2015- 2019 yıllarında 5 yıl süren bir program dahilinde Genç MemurSen, Öz Orman İş, OMO, SASAM, YTOD, Bilge Nesil.. gibi Sivil toplum Kuruluşlarıyla "Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformu" kurmuştuk. Bu kuruluşlar UNCCD COP 12 Ankara 'da birlikte platform kurmaya karar vermiş; çeşitli ülkeler ziyaret etmiş, ülkemizde bir dizi eğitim ve faaliyetlerde bulunmuştu. UNCCD'ye akredite olmaları konusunda çalışmalar da yürütülmüştü; Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformu Raporu.

Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Buluşması COP 12 Zirvesinde Ankara'da çalışmalar yürütmüş ve genel kurul salonunda sonuç bildirisini okumuştu. Zaten bundan sonra UNCCD COP zirvelerine gençlik diyalog toplantılarını bu şekilde dahil etmiş olduk. Daha sonra Çin yine bunu devam ettirdi. Mayıs 2022'de Fildişi Sahilinde yapılacak COP 15 'de yine UNCCD COP 15 Gençlik Diyalog (https://www.unccd.int/cop15/youth-forum) programı yapılacak. Şimdi ülkelerden katılımcılar belirlenmeye çalışılıyor.

 Akdeniz Orman Haftası ve SilvaMed Toplantısında bu gibi çalışmaların önemini anladık.

Sürdürülebilir Kalkınma için Akdeniz Stratejisi odak alanları, Akdeniz'de Çevre ve İklim Değişikliği Raporu değerlendirmeleri gibi çalışmalar ele alınarak gençler ‘Platform/ Konsey/ Ağ’ kurabilir. Strateji; https://www.unep.org/unepmap/resources/medecc-mar1-climate-and-environmental-change-mediterranean

Platform Deglerasyonu: https://vii-med.forestweek.org/sites/default/files/editor/mediterranean_youth_statement_final_29_3_1.pdf

Bu toplantıdan bazı notları paylaşıyorum;

 • Katılanlar ile Google Sunu programıyla ortak bir sunum hazırladık. Yani dünyanın dört bir tarafından gençler aynı anda fikirlerini sunum taslağına yazdılar.
 • Global Youth Biodiversity Network: https://gybnweb.wixsite.com/europe
 • UNEP Ekosistem Retorasyonu na atıf yapan çalışmalarıyla; Küresel Genç Restorasyon Görevlileri; https://stewards.globallandscapesforum.org/about/
 • Ülkemizde İstanbul ve Isparta gibi fakültelerin bünyesinde faaliyet gösteren benzeri olan; Uluslararası Ormancılık Öğrencileri Derneği; https://ifsa.net/
 • Gençler ve çocuklar için Toprak ve İklim Değişikliği Video; https://www.youtube.com/watch?v=y6I3pWI9MzM
 •  Orman ve ekosistem restorasyonu için Akdeniz gençliği; https://www.linkedin.com/groups/12639221/
 • Afrika Benin Arazi İçin Genç Enerji; https://www.yilaa.org/
 • Friends of The Earth International (FoEI) - Uluslararası Yerküre Dostları (Hollanda); https://www.foei.org/ 
 • GreenNet - Yeşil Ağ (İngiltere); https://www.greennet.org.uk/   
 • The Climate Alliance of European Cities - Avrupa Kentleri İklim İttifakı (Belçika); https://www.climatealliance.org/home.html 
 • European Envıronmental Bureau (EEB) - Avrupa Çevre Ofisi (Belçika); https://eeb.org/membership/join/
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları durummu; https://sdg-tracker.org/

 • AKDENİZ HAVZASI’NDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRESEL DEĞİŞİKLİK Mevcut durum ve geleceğe yönelik riskler, Birinci Akdeniz Değerlendirme Raporu (MAR1); 
 • http://www.medecc.org/wp-content/uploads/2021/11/MedECC_MAR1_SPM_TR.pdf
Özet olarak istihdam ve yeni fırsatlar her gencin ihtiyacı olduğunu söyleyelim. Diğer yandan işbirliği ortamı istediklerini ve ekoansiyete'nin olduğunu özetleyebiliriz.

Yeşil Orman Okulu
*Yeşil Orman Okulu*
*w:* https://www.yesilormanokulu.com/?m=1
*t:* twitter.com/yesilormanokulu
*e:* yesilormanokullari@gmail.com
*f:* https://www.facebook.com/YesilOrmanOkulu
*İns:* instagram.com/yesilormanokulu/

#YeşilOrmanOkulu
#ormanokulu
#OrmanPedagojisi
#alternatifeğitim #ReggioEmilia #Montessori #Waldorf #doğa #oyun #orman #çevre #bahçe #peyzaj #ekosistem #çevrehakkı #hayvanhakları #oyunhakkı #çocukhaklarıYorum Gönder

0 Yorumlar