Okullara İklim Değişikliği Eğitimi Geliyor

2015 yılında imzaya açılan Paris İklim Anlaşmasına Türkiye'nin bu yıl taraf olmasıyla iklim değişikliği ile mücadelede çalışmalar her alanda ivme kazandı. Bu linkteki yazımdan süreci daha detaylı okuyabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'nin iklim değişikliği mücadelesinde genç nesillerin bilinçlenmesi için müfredatta önemli bir değişikliğe gitti. Talim ve Terbiye Kurulu toplantısında alınan kararla, 2015'ten bu yana 7. veya 8. sınıflarda haftada 2 saat seçmeli olarak okutulan 'Çevre Eğitimi' dersi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren okutulmak üzere 6. ve 7. sınıflarda 1 saat, 8. sınıflarda ise 1 ya da 2 saat yine seçmeli olarak 'çevre eğitimi ve iklim değişikliği' adı altında uygulanacak. Bu kapsamda, geleceğe yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak çevre ve iklim değişikliği eğitimi, müfredatta daha geniş yer bulmuş olacak.

Öğretmenlere de İklim Değişikliği Eğitimi Verilecek

Sömestr tatilinde tüm öğretmenlere iklim değişikliği, çevre bilinci, sıfır atık konularında bilgiler verilecek.

İklim değişikliğine Karşı Ben Ne yapabilirim?

Daha önceki yıllardaki yazılarımızda Paris Anlaşmasının Türkçesini vermiştik. (Bu linkten okuyabilirsiniz.) Daha sonraki yazımızda “İklim Değişikliği Anlaşmasını Doğru Okumak Ve Bundan Sonrası” makalesini yayımlamıştık. Bu makalemizde iklim değişikliğinden zarar görenlerin tarafından bahsederek; kar örtüsündeki düşüşün etkilerinden, finans kuruluşlarına etkisinden, sermayedarlar ve yatırımcıların beklentilerinden, yerel yönetimler/ belediyelerin sorumluluk almasından, gıda güvenliği, ormanlar ve araziler üzerindeki etkinden, ada ülkelerinin etkileneceğinden bahsetmiştik. Bu arada karbon yutaklarının ve tutumunun öneminden bahsetmiştik. Bu çalışmada da dünya, ülkem yada çevrem için ne yapabiliriz bunu konuşalım.

İklim değişikliğiyle ilgili en yetkin bilimsel kurum olan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 2014 sonunda yayınladığı 5. Değerlendirme Raporuna atfen yapılan durum şöyle; Bilim insanları sıcaklık artışının önümüzdeki 80 yılda 4 santigrat dereceyi bulmasından endişe ediyor. Diğer yandan öneminden dolayı IPCC önümüzdeki dönemde 3 özel rapor hazırlamayı kararlaştırdı: Isı Artışındaki 1,5 Derece, Çölleşme, Okyanuslar. Rapor sonuçları Paris İklim Değişikliği Anlaşmasını yürürlüğe koyma ve uygulamasında önemlidir. Söz gelimi ısı artışının nedenlerini ve önleme yöntemlerini biraz daha bilimsel tartışmak için bu raporlar çok önemli olduğunu vurgulayabiliriz.

İklim değişikliği Paris Anlaşmasına göre hedef, sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin altında tutmak. Bu anlamda zengin ülkeler projeler için 100 milyar dolar ayıracak. Başta ABD ve Çin'in büyük sorumlulukları var. Küresel ısınmaya etkisi yüksek olmayan yoksul ülkeler ise gönüllülük ilkesiyle hareket edecek, nüfusundaki yeni nesile örnek olmaları beklenmekte.

Karbon salınımını 2050'ye kadar tahammül edilebilir seviyeye çekmek de hedefler arasında. Ülkeler, 2023'te değerlendirme toplantısı yapacak, yeni hedefler belirleyecek. Bu değerlendirme toplantısı önemli olacaktır.

Süleyman Çetin - Çevre Y.Mühendisi ve İklim Savunucusu


Yorum Gönder

0 Yorumlar